Allt för hemmafixare och proffs.
621030

Multispray WD-40

240 ml
Art. nr: 621030

  • Löser upp rost
  • Smörjer och driver ut fukt
  • Bonusinnehåll!

69,90
29,90
Spara 40,-
23,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Liknande produkter

  • Tar bort kraftig korrision, oxidation (ex. rost) och beläggningar
  • Kan användas på de flesta hårda och mjuka metaller
  • Avlägsnar oxidation och korrosion på tio min
99,90

Det klassiska multimedlet som effektivt löser upp rost, smörjer och driver ut fukt. WD-40 kan användas på det mesta vare sig det är maskinkomponenter, cykelkedjan eller bilen. Ett måste för verktygslådan med andra ord.

Produktdata

Artikelnummer 621030
Garanti 1 år
Volym 240 ml
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…