Allt för hemmafixare och proffs.
620024

Lackrengöring Super Cleaner 500 ml

Art. nr: 620024

129,-
103,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Rengöring av matta och oxiderade lackytor. För alla typer av lacker.

Produktdata

Artikelnummer 620024
Volym 500 ml
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…