Allt för hemmafixare och proffs.
530072

Målartvätt 1 l


69,90
55,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Liknande produkter

Rengör effektivt invändigt målade ytor från smuts och fett före målning. Påföres med svamp eller borste. Sköljs med vatten.

Produktdata

Artikelnummer 530072
Garanti 1 år
Volym 1 l
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…