Allt för hemmafixare och proffs.
530092

Mögeltvätt DIREKT 500 ml


99,90
79,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Alg- och mögeltvätt med brett användningsområde! Biokleens mögel-/algtvätt är ett effektivt och mycket mångsidigt rengöringsmedel som tar bort alg-/mögelangrepp från bland annat balkonger, snickerier, gravstenar samt brevlådor.

Produktdata

Artikelnummer 530092
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.