Allt för hemmafixare och proffs.
530079

Penseltvätt

1 l
Art. nr: 530079

79,90
63,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

  • För penslar, färgsprutor och verktyg
  • Löser även intorkad färg

För effektiv rengöring av penslar, färgsprutor och verktyg. Gör dina penslar smidiga och mjuka att arbeta med, löser även intorkad färg.

Produktdata

Artikelnummer 530079
Garanti 1 år
Volym 1 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.