Allt för hemmafixare och proffs.
550205

Flytande rubbing Liquid Rubbing

500 ml
Art. nr: 550205

149,-
119,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Lättarbetad rubbing som återställer ytans ursprungliga glans och tar bort oxidation och smårepor. För gelcoat och målade ytor.

Produktdata

Artikelnummer 550205
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Innehållet/behållaren lämnas till… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Innehåller bronopol. Kan orsaka en allergisk reaktion.