Allt för hemmafixare och proffs.
951163

Snabbklor

Art. nr: 951163

 • Chock- och dagsklor
 • Granulatform

599,-
299,50
Spara 299,50
239,60 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Liknande produkter

 • Poolfiltersand för sandfilterpumpar
 • Kvartshaltig, pH-neutral poolfiltersand
 • Kornstorlek: 0,2-0,7 mm
99,90 49,95 Spara 49,95
 • Gör poolvattnet klart
 • Samlar orenheter i större enheter som fångas upp av sandfiltret
 • I pooler utan filter samlas enheterna på botten - enklare att samla upp
129,- 64,50 Spara 64,50
 • Veckoklortabletter
 • Desinficerar, flockar och pH-stabiliserar vattnet
 • Innehåller klor, flockningsmedel och pH-stabilisator
599,- 299,50 Spara 299,50
 • Fyra allt-i-ett-tabletter med kort- och långtidseffekt
 • Innehåller snabbklor, veckoklor, algmedel, flockningsmedel och pH-stabilisator
199,- 99,50 Spara 99,50
 • Anpassad för fristående pooler
 • Desinficerar och flockar poolvattnet i upp till 2 månader
 • Innehåller klor, flockningsmedel och pH-stabilisator
249,-
Från: 179,- 89,50 Spara 89,50

Granulat, används vid chock- och dagsklorering.

Produktdata

Artikelnummer 951163
Garanti 1 år
Vikt 5 kg
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…