Allt för hemmafixare och proffs.
813197

Badrumsrent 750 ml

Art. nr: 813197

17,90
14,32 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

För ett glänsande badrum!

Produktdata

Artikelnummer 813197
Garanti 1 år
Volym 750 ml
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.