Allt för hemmafixare och proffs.
719024

Isfritt 4 kg

Art. nr: 719024

129,-
103,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Snabbverkande, drygt och miljövänligt granulat som effektivt neutraliserar ishalka och motverkar återfrysning. Skonsamt mot skor, golv och gräs. Verkningskraftigt ner till -50 °C. Isfritt innehåller kalciumklorid (>93%) och kalciumhydroxid (<0,9%). levereras med strösil. ph-värde: 9,5.>

Produktdata

Artikelnummer 719024
Garanti 1 år
Vikt 4 kg
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta … grundligt efter användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.