Allt för hemmafixare och proffs.
713036

Pasta Racumin® Pasta G

20x10 g
Art. nr: 713036

99,90
79,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Attraktiv och effektiv refillpasta för ätstationen 713-035. Pastan innehåller bittermedlet Bitrex minskar risken för att barn och husdjur ska äta av produkten.

Produktdata

Artikelnummer 713036
Garanti 1 år
Vikt 20x10 g
Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Skölj munnen.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.