Allt för hemmafixare och proffs.

Direktverkande el

Här presenterar vi våra rekommenderade lösningar för hushåll med endast direktverkande el. Om du har direktverkande el men vill byta till vattenburet värmesystem, fortsätt att läsa under rubriken Konvertera direktverkande el längre ned på den här sidan.

Fördelar

Låg investeringskostnad

Låg installationskostnad

Snabb besparing

Låg investeringskostnad

Låg installationskostnad

Snabb besparing

Rekommendation utifrån förbrukning


Här presenterar vi våra rekommenderade lösningar för dig som i dag endast har direktverkande el men vill konvertera till ett vattenburet värmesystem – för att spara pengar på både värme och varmvatten.

Fördelar

Stor besparingspotential

Besparing av både vatten och värme

Höjt fastighetsvärde

Stor besparingspotential

Besparing av både vatten och värme

Höjt fastighetsvärde

Rekommendation utifrån förbrukning

Besparingsexemplen är baserade på Energimyndighetens definitioner av det svenska typhuset. De värden som används i beräkningen är framtagna enligt standard EN14511. Besparingsexemplen bygger på schablonvärden, förenklingar samt av kund angivna värden, varför Jula inte tar på sig ansvar för korrektheten för uppgifter eller för resultat.