Garantier

Jula AB lämnar i regel ett års garanti på samtliga varor köpta av konsument (med några undantag, se nedan).

Relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel, etc. måste medfölja reklamationen för att garantin ska kunna åberopas. Garantin påverkar inte dina rättigheter enligt lag. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Jula AB sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin täcker fel som orsakats av material eller produktionsfel. Slitage, felaktig användning, förbrukningsmaterial (glödlampor, hyvelstål, borr, etc.) täcks inte av garantin.

Eventuell undersökningskostnad från verkstad vid ej godkänd reklamation/garanti betalas av kunden. Denna avgift tas ej ut om konsumenten väljer att inte ta tillbaka varan. Om konsumenten väljer att reparera och betala reparationen ingår undersökningskostnaden i detta.

Produkter med längre garantitid
Meec tools Red serie, Black & Decker, Hard Head, m.fl. lämnar ofta en längre garanti än ett år. I dessa fall framgår det av produktens förpackning.

Produkter med kortare garantitid
Uppladdningsbara batterier: 6 mån. (bil- och fritidsbatterier, typ bly/syra, ett års garanti)

Garantin omfattar heller inte
Kostnader för reparation vid annan verkstad (om inte annat avtalats i förväg med Julas servicepersonal)

Du har 0 produkt att jämföra