Sponsring

Jula är ett familjeföretag med ett stort samhällsengagemang. Vi vill vara en positiv kraft i lokalsamhället men även nationellt på våra olika marknader.
Julas sponsring sköts på central nivå och väljs utifrån ett antal olika parametrar, bland annat Julas kultur (Julaandan) och Julas Code of Conduct.
Julas sponsring har idag en tydlig inriktning mot sport, idrott och hållbarhet.*

 

 

 

 


* All Julas sponsring sköts på central nivå. För närvarande har vi inte möjlighet att åta oss fler sponsringsuppdrag.

Historien om Jula

Jula startades 1979 på gården Jultorp i Västergötland. I oljekrisens spår startades tillverkning av Julakapen.

Lediga jobb

Vill du bli en del i vårt team? Ett växande företag söker alltid nya medarbetare.

Du har 0 produkt att jämföra