Vilka tjänster finns?

Tre Jula medarbetare på huvudkontoret

Tjänster på huvudkontoret

Ekonomi
Utan god ekonomisk styrning skulle Jula inte existera. Här är struktur och noggrannhet viktiga egenskaper. Ekonomiavdelningen förser ledning och organisation med korrekt information.

HR
Julas främsta resurs är dess medarbetare. HR-avdelningen arbetar med att locka, rekrytera och utveckla denna resurs med grund i Julaandan. Julas HR-avdelning hanterar även lön och förmåner.

Hållbarhet

Julas Hållbarhets-avdelning är ansvarig för testning, kvalitetskontroll och uppföljning av Code of conduct. Inom CSR-avdelningen ryms även Julas miljöengagemang.

Inköp
Att köpa stora volymer direkt från leverantör har alltid varit en hörnsten i Julas affär. Julas inköpsorganisation ansvarar dagligen för stora värden och för noggrann kvalitetskontroll. Stort ansvar och stora befogenheter är helt enkelt en del av vardagen för inköp. Att bygga lönsamma och hållbara relationer med leverantörerna är en annan del av jobbet.

IT
IT-avdelningen ansvarar för att Julas IT-system är säkra och fungerar effektivtDet handlar bland annat om daglig drift av Julas samtliga datorer. IT-avdelningen ansvarar även för utveckling av Julas IT-system.

Kundservice

Kunden är allt. Det blir tydligt på kundservice som dagligen möter ett stort antal kunder på Julas samtliga marknader. För oss är det viktigt med en hög servicenivå. Jula möter kunden i varuhusen, via telefon, via mejl och via sociala medier.

Marknad
Det mesta av Julas marknadsföring skapas av Julas marknadsavdelning. Här finns en produktionsbyrå med bred kompetens. På marknadsavdelningen finns även lojalitetsprogrammet JulaClub, PR och fotografer. Marknadsmixen består av bland annat direktreklam, TV-reklam och digital marknadsföring.

Säkerhet
Julas säkerhetsavdelning behandlar frågor rörande säkerheten i hela organisationen. Det handlar om allt från snatterier, stölder och bedrägerier till bränder och personskador.

Service
Reparationer, reklamationer och service är områden som Julas serviceavdelning hanterar.

Varuhusutveckling
Varuhusutveckling är precis vad det låter som. Utveckling av Julas varuhus. Arbetet kretsar kring att utveckla Julas varuhuskoncept och kedjedriften i hela organisationen.


Medarebetare på Julas centrallager i SkaraTjänster på centrallagret

Centrallagret är navet i Julas logistik. I stort sett alla produkter som kommer till Julas varuhus går via centrallagret. 

Julas centrallager finns i Skara. Lagret är ett av Sveriges största i sitt slag, cirka 108 000 kvadratmeter. 

På lagret arbetar lagermedarbetare i tvåskift. Nästan samtliga lagermedarbetare har trucken som primärt yrkesredskap. Lagerarbetet är helt digitalt och styrs delvis genom s.k. ”pick by voice”.

 

Tjänster i varuhusen

Två Jula varuhusmedarbeter med kund

Varuhuset är hjärtat i Julas verksamhet. Här möter produkterna kunden och här möter Julas medarbetare kunden öga mot öga. Servicetänkandet är givetvis centralt. 

I ett Julavaruhus finns bland annat varuhuschef, gruppledare och varuhusmedarbetare. 

En värld i ständig förändring ställer krav på utbildning. Jula har ett så kallat trainerprogram som varuhusmedarbetare kan genomgå med syfte att utbilda kollegor inom olika prioriterade områden.

Historien om Jula

Jula startades 1979 på gården Jultorp i Västergötland. I oljekrisens spår startades tillverkning av Julakapen.

Lediga jobb

Vill du bli en del i vårt team? Ett växande företag söker alltid nya medarbetare.

Du har 0 produkt att jämföra