• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
629010

Kallavfettning

4 l
Art. nr: 629010

 • Snabbseparerande
 • Mycket snabbverkande

99 90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 24,98
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 629010
  Garanti 12 månader
  Volym 4 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras inlåst. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 • Produktinfo

  Kallavfettning som löser olja och asfalt.

  Snabbseparerande, petroleumbaserat och mycket snabbverkande medel som löser bl.a. olja och asfalt. Godkänt för oljeavskiljare i tvätthallar.