Allt för hemmafixare och proffs.
620005

Bilschampo Wash & Wax Shampoo

500 ml
Art. nr: 620005

79,90
63,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Med vax som ger en ren, blank och vattenavstötande lackyta. Minimal eftertorkning.

Produktdata

Artikelnummer 620005
Volym 500 ml
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…