Allt för hemmafixare och proffs.
629348

Insektsborttagare

500 ml
Art. nr: 629348

  • Syrafritt
  • Tillverkat i Sverige

49,90
19,90
Spara 30,-
15,92 Exkl. moms

Kolla in våra varuhus

Se viktig information


Liknande produkter

Ett syrafritt medel som effektivt tar bort insekter från fronten och vindrutan på din bil. Medlet är är producerat i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 629348
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…