Allt för hemmafixare och proffs.
629215

Rengöringsdukar Anti-Mist 20-pk

Art. nr: 629215

49,90
39,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Praktiska wipes som motverkar imma på insidan av vindrutan och dessutom har en rengörande effekt. Lämnar inga rester efter sig, och förpackningens kompakta storlek gör att den passar perfekt i bilens mugghållare.

Produktdata

Artikelnummer 629215
Garanti 1 år
Brandfarlig vätska och ånga.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Vid brand: Släck med… Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.