Allt för hemmafixare och proffs.
629067

Bilvax

250 ml
Art. nr: 629067

  • Flytande vax
  • Polermedelsberikat
  • Passar alla lacktyper

129,-
103,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Högglanspolering för matt lack! Sonax bilpolish är ett bilvax som används för att rengöra, polera och vaxskydda lätt nedmattade lack i ett och samma arbetsmoment. Bilpoleringsmedlet innehåller polermedel och passar väl till alla lacker, särskilt metalliclacker. Medlet går utmärkt att applicera med hjälp av polermaskin. För extra bra resultat och långtidsverkade skydd kan behandlingen kompletteras med t.ex. flytande hårdvax. Sonax bilpolish är tillverkat i Tyskland.

Produktdata

Artikelnummer 629067
Volym 250 ml
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.