Allt för hemmafixare och proffs.
629343

Cleaner

300 ml
Art. nr: 629343

  • Förbereder lacken för vaxning
  • Tillverkat i Sverige

49,90
39,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information


Unna din bil en fantastisk lyster! Förbereder lacken för vaxning och passar både för metallic och vanliga lacker. Medlet är producerat i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 629343
Garanti 1 år
Volym 300 ml
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.