• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
530095

Betong-/stentvätt

1 l
Art. nr: 530095

 • Koncentrat
 • Desinficerande

49 90
39,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 49,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 530095
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan vara korrosivt för metaller.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
  Varning!
  Irriterar huden.
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  Kan vara korrosivt för metaller.
  Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Undvik utsläpp till miljön
  Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
  Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsanläggning för farligt avfall.

  Innehåller: Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, non-joniska tensider><5%>
 • Produktinfo
  Koncentrerat rengöringsmedel för sten och betong! Hard Head:s stentvätt är ett desinficerande, koncentrerat rengöringsmedel som är speciellt lämpat för rengöring av sten, betong och tegel i utomhusmiljöer. Medlet löser effektivt upp smuts, missfärgningar, beväxningar och andra typer av beläggningar på ca tio minuter. Sten-/betongtvätten används normalt i utspädd form men vid svartmögelangrepp bör det användas i koncentrerad form.