• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
013387

Golvfärg

4 kg
Art. nr: 013387

 • Ingår i Hard Heads golvsystem
 • För trä- och betonggolv
 • Tillverkad i Sverige

399 . -
Spara 100.-
319,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 99,75
Ord. pris 499.-
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 013387
  Garanti 12 månader
  Övermålningsbar Ja
  Glansvärde 80
  Bindemedel Vattenburen
  Åtgång per strykning 8 m²/kg
  Dammtorr 12 h
  Rekommenderad temperatur vid målning > +10°C
  Färg Ljusgrå
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarliga ögonskador.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Produktinfo

  Golvfärg för trä- och betonggolv.

  Förnya ditt inomhusgolv med Hard Heads vatten- och epoxibaserade tvåkomponentsfärg! Använd den enskilt eller tillsammans med Hard Heads färgflingor och klarlack för att få ett dekorativt och slitstarkt slutresultat.

  För trä- och betonggolv

  Tack vare sina mycket goda diffusionsegenskaper är färgen lämplig för både betong- och trägolv samt träfiberplattor.

  Ger en blank yta

  När du blandat ihop komponenterna har golvfärgen en timmas brukstid och den är sedan övermålningsbar efter cirka 12 timmar – och ger en blank yta.

  Ingår i Hard Heads golvsystem

  Golvfärgen kan användas tillsammans med Hard Heads färgflingor och klarlack för att skapa ett dekorativt och slitstarkt golv inomhus. Produkterna är tillverkade i Sverige.