• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
623108

Märkspray

600 ml
Art. nr: 623108

 • Mångsidig och lättanvänd
 • Snabbtorkande

129 . -
103,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 215.-
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 623108
  Garanti 12 månader
  Volym 600 ml
  Färg Gul
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

  Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
 • Produktinfo
  Mångsidig och lättanvänd! Hagmans flourescerande märkspray är idealisk att använda vid exempelvis väg-, skogs- och byggarbetsplatser. Sprayen torkar snabbt.