Allt för hemmafixare och proffs.
550147

Båtbottentvättmedel

1 l
Art. nr: 550147

269,-
215,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Effektivt tvättmedel för båtens botten. Stryks på med svamp, rulle eller sprayas på. Låt sitta på ca ett dygn och skölj sedan av.

Produktdata

Artikelnummer 550147
Garanti 1 år
Volym 1 l
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till…