Allt för hemmafixare och proffs.
550148

Båttvättmedel

1 l
Art. nr: 550148

299,-
239,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Effektivt tvättmedel som även löser den svåraste smuts på båtens insida. Låt verka i max 2 minuter och undvik känsliga ytor.

Produktdata

Artikelnummer 550148
Garanti 1 år
Volym 1 l
Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas till…