Allt för hemmafixare och proffs.
550185

Rekonditionering Teak Restorer

500 ml
Art. nr: 550185

149,-
119,20 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Rekonditionering för teak och ädelträ. Rengör och återställer teakens ursprungliga lyster. Skadar eller missfärgar inte gelcoat, aluminium, målade eller fernissade ytor. För teak och annat ädelträ, in- och utvändigt.

Produktdata

Artikelnummer 550185
Garanti 1 år
Volym 500 ml
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Tvätta … grundligt efter användning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.