Allt för hemmafixare och proffs.
951157

pH-reglering pH Plus

Art. nr: 951157

  • Höjer vattnets pH-värde

69,90
55,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Hjälper till att justera pH-värdet! Swim & Fun:s pH Plus är ett pH-regleringsmedel som höjer poolvattnets pH-värde. Medlet används med fördel när poolvattnets pH-värde är för lågt.

Produktdata

Artikelnummer 951157
Garanti 1 år
Vikt 1 kg
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.