Allt för hemmafixare och proffs.
951158

pH-reglering pH Minus

Art. nr: 951158

  • Sänker vattnets pH-värde

69,90
55,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Hjälper till att justera pH-värdet! Swim & Fun:s pH Minus är ett pH-regleringsmedel som sänker poolvattnets pH-värde. Medlet används med fördel när poolvattnets pH-värde är för högt.

Produktdata

Artikelnummer 951158
Garanti 1 år
Vikt 1 kg
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…