• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
005661

Snabbklor

1 kg
Art. nr: 005661

  • Tablettform
  • Snabbt och effektivt
  • Enkelt att använda

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Snabbklor till pool och bassäng!

Swim & Funs klortabletter desinficerar ditt poolvatten snabbt och effektivt. Perfekt för nyfyllda pooler när du är ivrig på att ta dig ett dopp!

Snabbverkande

Snabbklortabletterna innehåller en högre dos med desinficering än normala klortabletter och har därmed en snabbare effekt.

Desinficerar smutsigt vatten

Används till pooler som precis blivit fyllda med vatten eller för att desinficera smutsigt och grumligt vatten.

Rekommenderad dosering

När det kommer till start- och chockbehandling av vattnet i din pool rekommenderas en dos på 4 tabletter per 10000 liter vatten. Vid underhåll rekommenderas 1-2 tabletter per 10000 liter vatten.

Produktdata

Artikelnummer 005661
Garanti 12 månader
Vikt 1 kg
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).