Allt för hemmafixare och proffs.
951163

Snabbklor

Art. nr: 951163

 • Chock- och dagsklor
 • Granulatform

399,-
319,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Liknande produkter

 • Mäter vattnets pH-värde och aktivt syre-nivå
 • Resultat på några sekunder
99,90
 • Poolfiltersand för sandfilterpumpar
 • Kvartshaltig, pH-neutral poolfiltersand
 • Kornstorlek: 0,2-0,7 mm
149,-
 • Klorfritt poolvårdsmedel
 • Unik trefaskombination med aktiva ingredienser
 • Innehåller 50 st. tabletter
349,-
 • Komplett startset för poolunderhåll
 • Innehåller snabbklor, algmedel, teststickor och pH-justering
299,-
 • Gör poolvattnet klart
 • Samlar orenheter i större enheter som fångas upp av sandfiltret
 • I pooler utan filter samlas enheterna på botten - enklare att samla upp
129,-
 • Veckoklortabletter
 • Desinficerar, flockar och pH-stabiliserar vattnet
 • Innehåller klor, flockningsmedel och pH-stabilisator
449,-

Granulat, används vid chock- och dagsklorering.

Produktdata

Artikelnummer 951163
Garanti 1 år
Vikt 5 kg
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…