• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
951177

Klortabletter MultiMate

1 kg
Art. nr: 951177

 • Allt-i-ett-tabletter
 • Kort- och långtidseffekt
 • Ger kristallklart vatten

199 . -
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 796.-
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 951177
  Garanti 24 månader
  Vikt 1 kg
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan intensifiera brand. Oxiderande. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).
 • Produktinfo
  Avancerade och klorbaserade allt-i-ett-tabletter vars chockeffekt, långtidseffekt och multikomponenter ger kristallklart poolvatten! Chockeffekten desinficerar omgående vattnet från bakterier, alger och andra orenheter medan långtidseffekten håller vattnet klorerat. Multikomponenterna löser också upp sig under en längre period och består av förebyggande medel såsom alg- och flockningsmedel samt pH-stabilisering. Innehåller fyra tabletter.