Allt för hemmafixare och proffs.
813198

Allrent

750 ml
Art. nr: 813198

17,90
14,32 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Allroundrengöringsmedel för alla tillfällen.

Produktdata

Artikelnummer 813198
Garanti 1 år
Volym 750 ml
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.