Allt för hemmafixare och proffs.
813194

Diskmedel

600 ml
Art. nr: 813194

10,-
8,- Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Effektivt och väldoftande diskmedel.

Produktdata

Artikelnummer 813194
Garanti 1 år
Volym 600 ml
Doft Äpple
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.