Allt för hemmafixare och proffs.
813195

Diskmedel

600 ml
Art. nr: 813195

10,-
8,- Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Effektivt och väldoftande diskmedel.

Produktdata

Artikelnummer 813195
Garanti 1 år
Volym 600 ml
Doft Citron
Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.