• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
018086
emblem

Toalettblock Lavender

Art. nr: 018086

 • Outletprodukt
 • Rek. ca pris: 19,-

9 90
7,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 018086
  Garanti 12 månader
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo

  Toalettblock som rengör, fräschar upp och neutraliserar. 40 g.

  Julas outlet

  Den här produkten är en del av Julas outletsortiment – ett varierat utbud av tillfälliga varor med en sak gemensamt: ett riktigt bra pris!