• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
007883

Alkylatbensin 4-takt

1 l
Art. nr: 007883

 • För 4-taktsmotorer
 • Renare än traditionell bensin
 • Lång lagringstid

44 90
35,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 44,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 007883
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo

  Alkylatbensin avsedd för alla luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer.

  Startas lagringsvänliga 4-taktsbensin är en ren miljöanpassad alkylatbensin avsedd för alla luft- och vattenkylda 4-taktsmotorer. Passar exempelvis gräsklippare, jordfräsar, gokarts och utombordsmotorer.

  Renare än traditionell bensin

  Alkylatbensinen är praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater, vilket leder till en betydligt renare förbränning, med mindre miljöskadliga ämnen i avgaserna jämfört med traditionell bensin.

  Skonsam hantering

  Även vid hantering av alkylatbensinen, exempelvis vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadliga än traditionell bensin.

  Lång lagringstid

  Startas alkylatbensin har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur.