• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
624027

Alkylatbensin 4-takt

5 l
Art. nr: 624027

 • För trädgårdsmaskiner
 • Fri från svavel, bly
 • Kan säsongsförvaras

229 . -
183,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 45,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo

  4-takts alkylatbränsle som kan säsongsförvaras!

  Startas alkylatbensin 4-takt är avsett att användas i gräsklippare, grästrimmers och andra trädgårdsmaskiner med luft-/vattenkylda 4-taktsmotorer.

  Fri från svavel och bly

  Bränslet är fritt från svavel, bly, bensen samt aromater och tack vare sina egenskaper kan det förvaras under betydligt längre tid än vanlig bensin. Att säsongsförvara bränslet går således alldeles utmärkt.