Allt för hemmafixare och proffs.
763080

Tändvätska T-Gul

1 l
Art. nr: 763080

  • Avaromatiserad
  • Passar även som bränsle till fotogenkök och värmare
  • Extra rent n-paraffin som minimerar lukt, os och sot

29,90
23,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Effektiv och avaromatiserad tändvätska som är lämpad för tändning av brasor och grillar, men även passar utmärkt som bränsle till fotogenkök och värmare. Blandningen innehåller extra rent n-paraffin som minimerar lukt, os och sot.

Produktdata

Artikelnummer 763080
Garanti 1 år
Volym 1 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.