• Fri frakt till varuhus
  • 30 dagar öppet köp
  • 15 000 noga utvalda produkter

Luft/vattenvärmepumpar

 

Här presenterar vi vår rekommenderade lösning för dig som har en fungerande värmepanna och ett vattenburet värmesystem men som vill komplettera din anläggning med en dockningsbar värmepump. Om du har vattenburet värmesystem och vill byta värmepanna, fortsätt att läsa under rubriken Byte av befintlig värmepanna längre ned på den här sidan.

En stor del av villorna runt om i landet har ett vattenburet värmesystem som värms upp av någon värmepanna, exempelvis oljepanna, vedpanna, elpanna eller pelletspanna. Det är dock inte alltid värmen räcker till för din familjs värmebehov under vinterhalvåret. Det kan också vara så att du önskar dra ner på vedhuggningen eller förbrukningen av olja, pellets och elektricitet. Det är här en luft/vattenvärmepump (ibland kallad luft-till-vatten) kommer in i bilden.

Grundprincipen är att du tillför en liten mängd elektricitet för att driva värmepumpen, men efter att anläggningen fått arbeta utvinner du en ännu större mängd värme. Luft/vattenvärmepumpen utvinner energi ur utomhusluften som sedan används för att värma upp vatten i innerdelens värmeväxlare, vatten som sedan kan användas för uppvärmning i radiatorsystem och golvvärme samt till förvärmning av tappvarmvatten.

Fördelarna med en dockningsbar värmepump är att du kan behålla din befintliga värmepanna och dina radiatorer. Värmepumpen kan till exempel ge grundvärme under det varmare halvåret och kan vara det där tillskottet som krävs när det blir som kyligast. Dessutom är en värmepump en mycket enkel lösning, ingen påfyllning av bränsle eller konstant reglering av temperaturen krävs. Den kan helt enkelt ses som en uppgradering av ditt befintliga system.

En dockningsbar luft/vattenvärmepump är en klimatsmart, effektiv och populär lösning för att dra ner på arbete och kostnader, samt för att få ut den där extra behövliga värmen. 

Fördelar

Nyttjar befintliga element och värmeprodukter

Uppgradering av befintligt system

Nyttjar befintliga element och värmeprodukter

Uppgradering av befintligt system

Höjt fastighetsvärde

Snabb besparing

Höjt fastighetsvärde

Snabb besparing

Rekommendation utifrån förbrukning

Besparingsexemplen är baserade på Energimyndighetens definitioner av det svenska typhuset. De värden som används i beräkningen är framtagna enligt standard EN14511. Besparingsexemplen bygger på schablonvärden, förenklingar samt av kund angivna värden, varför Jula inte tar på sig ansvar för korrektheten för uppgifter eller för resultat.

 

Om du redan är nöjd med din värmepanna men önskar nya metoder för att sprida värmen i hemmet finns det givetvis lösningar för det också i form av en fläktkonvektor från Anslut (416-115). Fläktkonvektorn är i praktiken en radiator men istället för att värmen sprids långsamt så blåser värmen ut från enheten, ungefär som inomhusdelen av en luft/luftvärmepump. Den ansluts till ditt befintliga vattenburna värmesystem och är extra lämplig i större miljöer med öppen planlösning.


Modernt, klimatsmart och kostnadseffektivt! 

De flesta värmepannor har sina för och nackdelar – exempelvis är en elpanna ett driftsäkert alternativ men det innebär också höga driftskostnader under vinterhalvåret. En oljepanna har hög värmekapacitet men är inte ett speciellt miljövänligt alternativ. Pellets- och vedpannor är stabila värmekällor men innebär mycket extra arbete. Om du har en äldre och sliten värmepanna och önskar modernisera ditt vattenburna värmesystem har vi en smart, heltäckande lösning att uppgradera till – en All-in-one luft/vattenvärmepump.

All-in-one luft/vattenvärmepumpen från Anslut är en kombinerad värmepump, elpanna och ackumulatortank i en komplett lösning som kan täcka värmebehovet i ett mindre hushåll (ca 100-120 m²). Värmepumpen i sig är tänkt att täcka ungefär 40-50 % av ditt värmebehov, men kan klara det på egen hand under delar av året. När kylan går ner till minusgraderna hjälper den integrerade elpatronen till om inte värmebehovet möts. De dubbla värmeproducenterna, det vill säga luft/vattenvärmepumpen och elpatronen, innebär dessutom en extra driftsäkerhet. Anläggningen sköter sig själv (om man så önskar) och kräver minimalt med underhåll.

Den här heltäckande lösningen är ett modernt, klimatsmart och kostnadseffektivt alternativt. 

Fördelar

Minskar värmeförlust från gamla pannan

Framtidssäkert värmesystem

Inget behov av eventuell oljetank

Minskar värmeförlust från gamla pannan

Framtidssäkert värmesystem

Inget behov av eventuell oljetank

Besparing av både vatten och värme

Höjt fastighetsvärde

Besparing av både vatten och värme

Höjt fastighetsvärde

Rekommendation utifrån förbrukning

Besparingsexemplen är baserade på Energimyndighetens definitioner av det svenska typhuset. De värden som används i beräkningen är framtagna enligt standard EN14511. Besparingsexemplen bygger på schablonvärden, förenklingar samt av kund angivna värden, varför Jula inte tar på sig ansvar för korrektheten för uppgifter eller för resultat.

  

För den rekommenderade produkten 416-121 har vi ett installationserbjudande från endast 19 295,-*

För mer information och beställning besök www.Hefos.se eller kontakta Jula kundsupport på telefon: 0511-34 20 00

*Gäller standardinstallation av 416-121 efter godkänt ROT-avdrag. Pris före ROT 24 999:- Installatören administrerar ev. ROT-avdrag. Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras pris före ROT.

För den rekommenderade produkten 416-120 har vi ett installationserbjudande från endast 11 395,-* 

För mer information och beställning besök www.Hefos.se eller kontakta Jula kundsupport på telefon: 0511-34 20 00

*Gäller standardinstallation av 416-120 efter godkänt ROT-avdrag. Pris före ROT 14 995:- Installatören administrerar ev. ROT-avdrag. Om kund ej är berättigad till ROT-avdrag debiteras pris före ROT.

 

F-gasförordningen (EU) 517/2014
Enligt F-gasförordningen (EU) 517/2014 som gäller fr.o.m. 2 januari 2015 ska installation av icke hermetiskt sluten utrustning, dvs. utrustning som inte tätats genom
svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning och som innehåller fluorerande växthusgaser utföras av en, i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 517/2014,
certifierad installatör.

(Certifierade installatörer kan exempelvis sökas på www.incertonline.se)

  Läs även vår guide för värmesystem - luft/luftvärmepump: