Allt för hemmafixare och proffs.

Integritetspolicy

Jula AB (”Jula”/”vi”) värnar om din personliga integritet. . Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in via JulaPro-appen eller annars med anledning av ditt företags, förenings, stiftelses eller annan juridisk persons (”Företaget”) medlemskap i JulaPro. Genom att godkänna policyn i Appen i samband registrering eller lämnande av uppgifter samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan.

Jula AB, org. nr 556250-6252, med adress Box 363, 532 24 Skara, telefonnr 0511-34 20 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, d.v.s ditt namn, personnummer, telefonnummer och e-mailadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtalet och relationen med Företaget. Vi kan i detta syfte komma att dela ovan nämnda personuppgifter med andra bolag i Julakoncernen och våra samarbetspartners samt samköra dina personuppgifter med andra register. Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Julas räkning, t ex tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att Jula ska kunna administrera köp, bonuskonto, samt för marknadsföring, t.ex. utskick av erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att organisationen du företräder avregistrerar dig som företrädare hos oss eller du annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Dina personuppgifter kan i enlighet med gällande lagstiftning komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig.

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. I enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning har du även rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du enligt gällande personuppgiftslagstiftning skicka en skriftlig begäran till oss per post till adressen som anges i sidfoten (begäran kan alltså inte skickas via e-mail). Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.