Allt för hemmafixare och proffs.

Garanti, öppet köp och reklamation

Garanti

Jula lämnar i regel ett års garanti på samtliga varor (med några undantag, se nedan). Garantin gäller från och med det ursprungliga inköpstillfället. Relevant inköpsbevis som kvitto, följesedel, etc. måste medfölja reklamationen för att garantin ska kunna åberopas. Garantin påverkar inte dina rättigheter enligt lag, du kan läsa mer om dem nedan under rubriken ”Reklamation”. Under garantitiden har Jula rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin täcker fel som orsakats av material eller produktionsfel. Slitage, felaktig användning, förbrukningsmaterial (glödlampor, hyvelstål, borr, etc.) täcks inte av garantin.
Eventuell undersökningskostnad från verkstad vid ej godkänd reklamation/garanti betalas av kunden. Om du som kund väljer att få produkten reparerad vid ett ej godkänt garantiärende ingår undersökningskostnaden i denna kostnad.

Produkter med längre garantitid

Meec Tools Redseries, Meec Tools Multiseries, Greenworks, m.fl. lämnar ofta en längre garanti än ett år. I dessa fall framgår detta i produktinformationen samt på oftast på produktens förpackning.

Öppet köp

Jula erbjuder öppet köp i 30 dagar från och med inköpstillfället. För att en produkt ska kunna returneras via Öppet Köp ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia.

För att returnera en produkt kan man besöka valfritt varuhus i Sverige. Är produkten köpt via e-handel kan man även skicka produkten till Jula för retur. Läs mer här.

Reklamation

Du har som kund har rätt att reklamera din vara vid fabrikationsfel, dolt som synligt, din lagliga rätt att reklamera varar i 3 år. Utanför den frivilliga garantitiden är det du som kund som har skyldighet att påvisa att eventuella fel är fabrikationsfel. Jula hjälper dig gärna med undersökning, vid ej godkänt reklamation uttages en undersökningsavgift. Fel på varan, felleverans eller transportskada ska reklameras inom ”skälig tid” från det att felet upptäcktes. En reklamation som görs inom 2 månader från det att felet upptäckts anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Återbetalning

Vid retur i varuhus så får man direkt vi avslutat ärende tillbaka det som betalats för produkten. I första hand görs alltid återbetalningen på samma betalningssätt som användes vid köptillfället. Vid vara köpt via hemsidan och ej returnerad i varuhus sker återbetalningen på samma betalningssätt som användes vid köptillfället.