• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Garanti, öppet köp och reklamation

Öppet köp

Jula erbjuder öppet köp i 30 dagar från och med inköpstillfället. För att en produkt ska kunna returneras via Öppet Köp ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia.

För att returnera en produkt kan man besöka valfritt varuhus i Sverige. Är produkten köpt via e-handel kan man även skicka produkten till Jula för retur. Läs mer här.

 

Garanti

Jula lämnar i regel ett års garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. För produkter med längre garanti än ett år framgår garantitiden av respektive produktbeskrivning på Webbplatsen eller av produktens förpackning. På vissa produkter som t.ex. uppladdningsbara batterier lämnas sex månaders garanti. På bil- och fritidsbatterier, typ bly/syra, lämnas däremot ett års garanti.

För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Om du reklamerar via returformuläret på Webbplatsen och får ett returnummer, kopplas ärendet till kvittot elektroniskt, och kravet att inköpsbevis ska medfölja reklamationen utgår. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med Julas servicepersonal. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare.

 Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial som t.ex. glödlampor, hyvelstål och borrar täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig Jula rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.

 

Reklamation

Du som kund har rätt att reklamera ett ursprungligt fel – fel som fanns redan vid köpet – på din vara så länge du reklamerar varan inom 3 år från det att du mottog varan. Om du önskar göra gällande fel i varan ska du så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Jula. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid, mer tveksamt därefter. För att reklamera ta kontakt med vår Kundservice.

Utanför den frivilliga garantitiden är det du som kund som har skyldighet att påvisa att eventuella fel fanns vid köpet. Jula hjälper dig gärna med en undersökning. Om Jula inte godkänner reklamationen uttages dock en undersökningsavgift. Om Du då väljer att inte ta tillbaka produkten eller om du väljer att på egen bekostnad reparera produkten hos Jula tas ingen undersökningskostnad ut.

Felleverans eller transportskada ska även de reklameras inom ”skälig tid” från det att felet upptäcktes. Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till speditören eller utlämningsstället samt antecknar dessa på frakthandlingarna. 

 

Återbetalning

Vid retur i varuhus så får man direkt vi avslutat ärende tillbaka det som betalats för produkten. I första hand görs alltid återbetalningen på samma betalningssätt som användes vid köptillfället. I våra kontantfria varuhus görs återbetalning till bank- eller kreditkort. Vid vara köpt via hemsidan och ej returnerad i varuhus sker återbetalningen på samma betalningssätt som användes vid köptillfället.

 

Oberoende rådgivning och tvistelösning

Utöver att kontakta Jula för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning kan du som är konsument kontakta din kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument för att få rådgivning och information. Du som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Jula ARN:s rekommendationer. Som konsument kan du även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.