• Alltid fri frakt till varuhus
  • Fri frakt till ombud från 999.-
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Ansvarsfull och ärlig

ansvarsfull-arlig.jpg

Jula har en god insyn i och kontroll över leverantörsledet vilket är en central del i vår inköpsstrategi. Det är viktigt för oss att ta ansvar för att de produkter Jula säljer under egna varumärken uppfyller våra kunders förväntningar och tillverkas under förhållanden som minst uppfyller Julas uppförandekod.

 

Julas uppförandekod och mänskliga rättigheter

CSR-revisionerna som Jula utför baseras på Julas uppförandekod som bland annat har sin utgångpunkt i ILO och FN:s Global Compact. Regler om maximal arbetstid och minimilöner, att barnarbete, tvångsarbete och diskriminering inte förekommer och att föreningsfrihet gäller är några av de krav som regleras. Julas uppförandekod är en del av vår affärsetiska grund som gäller för alla affärsrelationer med leverantörer. Koden är en del av avtalet och utfallet från våra reviderade fabriker fungerar som resultatindikator för hur den uppfylls.

 

Långsiktiga förbättringar

På Jula tror vi att långsiktiga förbättringar görs genom ökad kunskap och medvetenhet samt genom respekt och förtroende för varandra. Det behöver finnas en känsla av trygghet i att det handlar om ett långsiktigt arbete som görs gemensamt. Målet är att skapa en förståelse för fördelarna med social - och miljömässig utveckling där till exempel bättre kvalitet, lägre sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och lägre kostnader är viktiga delar.

 

Whistleblower

Jula har ett whistlerblower-system där anställda kan göra anonyma anmälningar om missförhållanden som är kopplade till de krav som finns i uppförandekoden. Här kan anställda berätta saker som de inte vågat berätta under våra besök eller som kommer upp vid ett annat tillfälle. Länk till Julas whistleblower ska finnas tillgänglig hos leverantörer som tillverkar produkter för Jula.

 

Utmaningar

Hälsa och säkerhet, arbetstider, löner och miljö är de vanligaste utmaningarna vi ser hos leverantörerna. Transparent dokumentation av arbetstider och löner är en utmaning och utan korrekta tidrapporter är det omöjligt att beräkna leverantörens lön och övertidsersättning.

Genom ärlighet, öppen dialog och en gemensam åtgärdsplan minimerar vi risken för avvikelser och säkerställer att förbättringar implementeras. Julas ansvar sträcker sig över hela leverantörskedjan men med tanke på komplexiteten är det en utmaning att ha kontroll i alla led. Därför behöver vi på sikt även följa upp leverantörs- och arbetsvillkor längre bak i kedjan.