• Alltid fri frakt till varuhus
  • Fri frakt till ombud från 999.-
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Cirkulera mera

cirkulera-mera.jpg

Julas verksamheter kring produkttester, kvalitetssäkring och eftermarknad flyttade under våren 2021 in i ett nytt kvalitetscenter i anslutning till Jula huvudkontor i Skara. Kvalitetscentret är unikt i sitt slag och ett viktigt steg på vägen mot klimatneutralitet 2030.

En målsättning är att Julas produkter ska kunna användas längre och kvalitets­centret är en viktig del i det arbetet. Det nya unika kvalitetscentret säkerställer även Julas fortsatta expansion eftersom god eftermarknad är en viktig konkurrensfördel.

En effekt av kvalitetscentret är att verksamhe­ten omkring kvalitetssäkringen av produkterna knyts ihop effektivare, även när det gäller åter­vinning och eftermarknadstjänster. I den nya byggnaden får verkstaden, där produkter repa­reras, ändamålsenligt utrymme vilket bland annat innebär bland färre transporter. Andra lösningar som anpassas utifrån verksamheten är till exempel bra våtrum och brandklassade celler.

Det finns också ett ökat behov av reservdelar, vilket skapar nya möjligheter i kunderbjudandet när de får plats i det nya centret.

 

Reservdelar

Ett led i att kunna förlänga produkters livslängd är att tillgängliggöra rationell försäljning av reserv- och slitagedelar till kunder. Jula startade projektet reservdelar under 2020 med syfte att för att stärka totalerbjudandet med trygghet, kundvård och hållbarhet som ledord.

Målet är att reservdelar ska finnas tillgängliga i samband med produktlanseringar senast från årsskiftet 2021/2022 och att kunden då enkelt kan köpa dessa via vår e-handel eller i våra varuhus.