• Alltid fri frakt till varuhus
  • Fri frakt till ombud från 999.-
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Producentansvar

hallbarhet-ansvar.jpg

Alla som tillverkar, importerar eller säljer varor med producentansvar ska bekosta att de tas omhand på ett miljövänligt sätt.

 

El-avfall

På Jula kan du lämna in ditt el- och elektronikavfall i samband med att du köper en motsvarande vara hos oss. Du kan även lämna in småelektronik . Självklart kan du även lämna uttjänt elektronik på kommunens insamlingsplatser. Närmaste återvinningscentral hittar du på din kommuns hemsida. Syftet med uppdraget är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi.

 

FTI

Alla verksamheter som tillverkar, importerar, för in eller säljer en förpackad vara, har ett ansvar för att de förpackningar som sätts på den Svenska marknaden återvinns.

Jula är anslutna till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen som är näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar. Företaget har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och se till att de återvinns i så hög grad som möjligt. Ägare till FTI är idag de fem materialbolagen MetallKretsen, Plastkretsen, Pressretur, Returkartong och Svensk Glasåtervinning.

 

Påsars miljöpåverkan

Jula har valt att minska miljöpåverkan genom att erbjuda papperspåsar och flergångspåsar. Minst miljöpåverkan har givetvis den påse som inte används men här följer några tips för att minska användandet:

  1. Skaffa dig en hopvikbar kasse i återvunnet material och tacka nej till påsar.
  2. Återanvänd dina påsar så mycket du kan.
  3. Se till att påsarna återvinns.

Globalt hamnar miljoner ton plastavfall i havet och år 2025 riskerar det att finnas mer plast än fisk i haven. Plast är svårnedbrytbart och det tar mellan 100-400 år för naturen att bryta ner plast. Det påverkar våra ekosystem och skadar vårt djurliv.

Tack för att du inte tar fler påsar än du behöver. Tillsammans spar vi på jordens resurser.