• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Pressmeddelande

Jula fortsätter att stötta hungerprojekt i Bangladesh

Teacher Zaida 1 Hungerprojektet grundades 1977 och arbetar för att utrota hunger och fattigdom världen över, framförallt genom att stärka kvinnors position i samhället. Sedan 2012 har projektet varit verksamt i fyra områden i Rangpur i Bangladesh.

Hunger beror inte bara på mattillgångar. Begreppet Hunger är mycket större än så och för att lösa den utmaningen måste hälsa, utbildning, jämställdhet, delaktighet i och från lokala myndigheter och intäktsskapande aktiviteter tas i beaktning. Ofta är detta och många av världens problem kopplade till fattigdom på grund att kvinnor inte har samma sociala och ekonomiska villkor som män. Det är även därför många av hungerprojektets centrala frågor kretsar kring flickor och kvinnors plats i samhället. Samtidigt är det viktigt att inte se flickor och kvinnor som en grupp som behöver räddas. Mycket av arbetet som hungerprojektet bedriver handlar om att hjälpa flickor och kvinnor, stärka dem att själva ta ställning för sina rättigheter. Bland annat hålls utbildningsprogram där unga flickor får lära sig om sina rättigheter och se de negativa följderna av till exempel barnäktenskap. I hungerprojektets programländer utbildas även kvinnor till att bli beslutsfattare, samhällsledare och entreprenörer på samma villkor som män. Jula har sedan 2014 valt att stötta Hungerprojektets verksamhet i Bangladesh, där även några av Julas produkter tillverkas. Förändringar tar tid, inte minst i mera utsatta områden. Vi ser vårt samarbete som en långsiktig satsning och ser genom de årliga rapporter vi får från Hungerprojektet ser vi att de medel vi skänker är med och gör en viktig skillnad. -  Bangladesh är ett av världens fattigaste länder där många lever i kronisk hunger, och där flickor och kvinnor diskrimineras. Julas investering innebär att vi kan arbeta med en hel "union", ett kluster av byar att ta sig ur fattigdom och hunger. Stödet är oerhört viktigt och innebär att barnäktenskapen blir färre, att fler kvinnor får möjlighet att starta egna företag och att flickor få gå kvar i skolan. Allt detta är sådant som är bra för hela samhället och dess utveckling,  säger Silvia Ernhagen vd Hungerprojektet.