• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 60 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter

Pressmeddelande

Jula Holdingkoncernen utvecklas starkt

Jula Holding Webb 2019, det första ”riktiga” verksamhetsåret med Jula Holding, har visat på en bra utveckling av koncernen. Omsättningen landar på cirka 8,2 miljarder SEK, med ett resultat om cirka 750 miljoner SEK. − Vi är givetvis stolta över utvecklingen under 2019, koncernen utvecklas starkt och brett. Vi ser redan nu lönsamma och effektiva synergier mellan de olika verksamheterna, säger Joachim Frykberg, VD Jula Holding.

Det gångna året bjöd på flera jubileum med 40-årsfirande, öppnande av det 100:e Julavaruhuset och över 3 miljoner JulaClub-medlemmar. Under året togs även flera viktiga utvecklingssteg, framför allt genomfördes en större organisationsförändring, från matris- till funktionsorganisation, som del i en långsiktig utvecklingsplan. Organisation för framtiden Genom detta har Jula Holdingkoncernen nu utvecklat en organisation som mer än någonsin trimmats in och anpassats för framtiden. Viktiga steg togs således under 2019, och fokus ligger nu på att bredda värdenätverken ytterligare, samt att än mer stärka samverkan inom koncernen. Under 2019 har både Hööks och Jula Hotell & Konferens förvärvats och införlivats i koncerngemenskapen. Under året startade även den egentliga driften av verksamheten i Wästgöta Finans. − 2019 var ett historiskt år då vi passerade flera milstolpar. Redan när verksamheten startade på gården Jultorp för över 40 år sedan fanns tankar på långsiktig expansion. 1984 startade Jula Postorder AB (nuvarande Jula AB), med mig som delägare, därefter har jag utvecklat varuhusekedjan till det som finns idag. Nu har vi även tagit viktiga steg för utveckling av koncernen och vi är en bra bit på väg, även om vi alltid siktar högre. Vi kan konstatera att flera av våra koncernbolag är ganska nya och under uppbyggnad, men vi tänker alltid långsiktigt med syfte att bygga en hållbar koncern för kommande generationer. Att vi redan nu ser positiva siffror är bevis på att vi går i rätt riktning, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef för Jula Holdingkoncernen. Fokus samverkan och utveckling Med starka finanser finns möjlighet till fortsatt expansion. − Vårt fokus framåt är att öka lönsamheten och tillväxten ytterligare, där är vi givetvis alltid intresserade av bra affärsupplägg. I svåra tider som dessa, med coronapandemin och ekonomisk kräftgång i samhället, är vi en koncern som fortsatt har muskler, både ekonomiska och organisatoriska, att förvärva och utveckla verksamheter, säger Joachim Frykberg. Fortsatt satsning Under 2020 fortsätter utbyggnaden av koncernen: Jula kommer att öppna minst tio nya varuhus, Hööks öppnar fem nya butiker, Julas Centrallager i Skara byggs ut med 28 000 kvadratmeter, Ett nytt unikt Kvalitetscenter byggs i Skara, Jula Energi & Miljö startas (nytt koncernbolag), Förvärv av Hööks huvudkontor och centrallager i Borås, Fastighetsutveckling i Falköping/Skellefteå (bl.a. med sikte på ett nya handelsområden med Jula) samt förvärv av fastigheter i Örebro och Märsta. − Under de mycket speciella tider som råder just nu är det viktigt att vi fortsätter att jobba långsiktigt. Vi har vår ”Julaanda” och alla våra fantastiska medarbetare som med stort ansvarstagande och engagemang driver verksamheten framåt, det är vi tillsammans som gör detta möjligt. Vi är alltid noga med att hålla nere kostnaderna och vi ser att vår långsiktiga strategi med verksamheter i olika branscher ger den stabilitet och trygghet som vi vill ha, säger Karl-Johan Blank. Norra Europas största lager Jula har Norra Europas största lager i Skara vilket varit en stor fördel under coronakrisen då stora volymer varor snabbt funnits till hands när efterfrågan ökat. − Vi har med centrallagret även möjlighet att plocka hem de produkter som behövs i ett tidigt skede, och vi har även möjlighet att göra stora ”klipp” när det finns läge. Vi kan konstatera att vi går väldigt starkt i tuffa tider, så även under coronapandemin. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför krisens omfattning och oförutsägbarhet. Samtidigt är vi mycket tacksamma för att våra varuhus fått ha öppet och att vi kunnat fortsätta sälja viktiga produkter för hem, hushåll och företag, säger Karl-Johan Blank. Under april och maj har Jula AB som helhet ökat sin försäljning markant, under samma period utvecklas även Hööks starkt. Den fysiskta handeln ser en stor omsättningsökning, men trenden är att e-handeln ökar mest. Mer information om koncernen finns på www.julaholding.se . Där finns även  årsberättelsen i sin helhet.