Allt för hemmafixare och proffs.
713032

Ogräsättika

5 l
Art. nr: 713032

Giltighet: 14 dagar kvar
79,90
39,95
Spara 39,95
31,96 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Liknande produkter

  • Välbalanserat NPK 14-1-3 gödselmedel
  • Långtidsverkande effekt
  • Räcker till ca 250 m² gräsmatta
499,- 199,- Spara 300,-
  • Tar bort mossa i gräsmattan inom 2 veckor
  • Räcker till ca 250 m² gräsmatta
  • Dubbel effekt - gödslar även gräset
499,-
149,- 74,50 Spara 74,50

Optimalt ogräsmedel för växter som växer på hårdgjorda ytor. Ättiskssyrabakterierna ser till att bladen snabbt blir avsvedda och att ogräs med mindre rotsystem helt försvinner.

Produktdata

Artikelnummer 713032
Garanti 1 år
Volym 5 l
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till…

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.