Art. nr. 400254 - Återkallning av jordat 2-vägs uttag

Varning!

Information om att produkten stoppades publicerades ursprungligen 2014-09-19.

P.g.a. ett produktionsfel finns risk att uttaget inte jordar.

Felet gäller ett fåtal vägguttag sålda mellan 2/8 – 13/12 2013. Vi har beslutat att återkalla de felaktiga vägguttagen sålda under denna period.

Har du ett felaktigt 2-vägsuttag?

Om uttaget inte är installerat, kontrollera batchnumret. Problemet gäller batchnummer 2072197 och 2072198.

Om du tror att du har installerat ett felaktigt 2-vägsuttag kan du göra följande:

Obs. Bryt strömmen innan påbörjad kontroll

  • Kontrollera jordkontakt själv med multimeter, se bild nedan.

 

Du har 0 produkt att jämföra