Gå direkt till innehålletGå direkt till sökGå direkt till sök
  • Hämta i varuhus efter 2 timmar
  • Alltid fri frakt till varuhus
  • Fri frakt till ombud från 999,-
Jula

Allmänna Köpvillkor

1. Ditt köp 

1.1. Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du som kund handlar varor hos Jula i Sverige, både i butik och genom vår e-handel.

1.2. Avtal om köp av varor ingås mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Jula Sverige AB, org. nr. 556944-7856 (”Jula”) genom att du erlägger betalning för varor i butik eller erhåller en bekräftelse av din order vid köp via vår e-handel. 

1.3. Genom att ingå avtal med Jula accepterar Kunden dessa Villkor.   

 

2. Beställning och leverans 

2.1. Vid beställning via Julas e-handel kan du välja att få din order levererad på två sätt, till ett varuhus eller skickad till dig. I kassan i vår e-handel ser du vilka betalningsalternativ och leveransmöjligheter som finns samt vilken leveranstid, fraktkostnad och pris som gäller. 

2.2. Varornas priser är angivna i svenska kronor inklusive moms.  

2.3. Jula strävar efter att leverera varorna så snart vi kan och levererar endast varor till adresser inom Sverige. Begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.  

2.4. Jula förbehåller sig rätten att neka beställningar eller att inte leverera beställda varor. Exempel på när beställning/leverans kan nekas av Jula inkluderar, men är inte begränsade till att fel lagernivå eller pris till följd av tekniskt fel visats på webbsidan, att beställning inte är avsedd för enskilt bruk eller om vi inte kan godkänna din betalning.

2.5. Du är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Jula eller det av dig valda fraktbolaget. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har Jula rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för våra merkostnader såsom returfrakten.  

 

3. Retur av varor 

3.1. Öppet köp 
3.1.1 Jula ger dig som kund 60 dagars öppet köp från inköpstillfället om du av någon anledning skulle ångra ditt köp. Vid öppet köp får du pengarna tillbaka under förutsättning att varan återlämnas i obruten originalförpackning och är i samma skick som vid inköpstillfället. Du ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis exempelvis ett kvitto eller kvittokopia.  

3.1.2 Öppet köp gäller inte hygien, bad- och förbrukningsartiklar. 

 
3.2. Ångerrätt för privatpersoner i 14 dagar vid e-handel (distanshandel)  
3.2.1 Vid distanshandel har du som konsument 14 dagar på dig att ångra ditt köp utan att ange något skäl i enlighet med gällande konsumentlagstiftning. För att nyttja ångerrätten behöver du meddela oss att du ångrat dig inom 14 dagar från den dagen då du tagit emot varan. Detta kan göras genom att du skickar oss ifylld returblankett. 

3.2.2 Senast 14 dagar efter att du meddelat oss att du ångrat ditt köp ska varan lämnas in i ett varuhus eller skickas till oss i originalförpackning på egen bekostnad. Glöm inte att spara kvitto/returfraktsedel från transportören. 

3.2.3 Har du hanterat varan i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa varans egenskaper och/eller funktion har Jula vid återbetalning rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från varans ursprungliga värde.  

3.2.4 Ångerrätten gäller inte hygien, bad- och förbrukningsartiklar.  


3.3. Reklamation för privatpersoner 
3.3.1 Om en köpt vara visar sig vara felaktig har du som konsument rätt att reklamera varan. Vad som utgör fel framgår av gällande konsumentlagstiftning och omfattar endast ursprungliga fel och inte exempelvis fel orsakade av normalt slitage.  

3.3.2. Tag kontakt med Jula så fort du upptäcker felet. För att Jula ska kunna göra en bedömning av felet behöver du returnera varan till Jula samt uppvisa ett giltigt inköpsbevis t ex ett kvitto eller kvittokopia.  

3.3.4 Om du reklamerat en vara där det efter vår undersökning inte bedöms föreligga något fel i varan enligt gällande konsumentlagstiftning tar Jula ut en undersökningskostnad. Väljer du att inte ta tillbaka varan eller på egen bekostnad ber oss att reparera varan så tas ingen undersökningskostnad ut.  

3.3.5 Om Jula har motsatt sig ditt krav har du rätt att få din tvist prövad hos Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se). Mer information finns på ARNs hemsida. Jula kommer att medverka i ett eventuellt tvistelösningsförfarande. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats. 


3.4 Hur du gör en retur av en vara vid öppet köp, ångerrätt eller reklamation 
3.4.1 Du kan alltid returnera en vara i valfritt Jula varuhus i Sverige utan kostnad. Varor inköpta i ett varuhus måste alltid returneras i ett varhus. Är varan du ska returnera köpt via e-handel kan du även skicka tillbaka den till oss. Ifylld returblankett måste finnas med för att en retur ska kunna hanteras. När du som Kund ångrar ditt köp står du för returfrakten. Tänk på att du ansvarar för varan tills Jula mottagit den. Emballera varan väl och se till att spara kvitto/fraktsedel från transportbolaget.  

Returer skickas till: Jula Sverige AB, Kundretur, Julagatan 2, 532 37 Skara  

3.4.2 Returer skickade till ombud hämtas inte ut och går i retur till avsändare.

3.4.3 I de fall återbetalningar till Kund är aktuella t ex. vid utövande av ångerrätten samt retur vid öppet köp sker återbetalningen utan dröjsmål och på det sätt som betalning skedde genom köpet om inget annat överenskommits. Betalades det ursprungliga köpet med betal- eller kreditkort, kan återbetalning inte göras till något annat betal- eller kreditkortkort än det som användes vid det ursprungliga köpet. 


 

4. Garanti 

4.1. För att du som Kund ska känna dig trygg med ditt köp lämnar Jula garanti för vissa produkter. När du köper en produkt som omfattas av garantin får du information om garantivillkoren vid köpet eller senast när du erhåller din vara. Av garantivillkoren framgår bl a hur lång garantiperioden är samt vilka övriga villkor som gäller för garantin. Inom garantiperioden ersätts direkta kostnader för att åtgärda fel på varan, t ex reparationer, reservdelar, arbete och resor, förutsatt att varan är tillgänglig för reparation utan särskilda kostnader.  

4.2. Garantin täcker inte fel som beror på en orsak från Kundens sida så som en olyckshändelse eller felaktig hantering av varan. 

4.3. För att åberopa garantin ska du uppvisa ett giltigt inköpsbevis  t ex ett kvitto eller kvittokopia.  

 

5. Varor köpta på outlet 

5.1. Några utvalda fysiska butiker har Outletavdelningar samt att Jula har varor som säljs på Outlet via vår e-handel. I våra Outlets finns både partier av nya varor till fyndpris samt varor som blivit reparerade av vår serviceavdelning.  

5.2. För varor som köps via vår Outlet gäller att du som kund kontrollerar varan noga och tar del av den information om ev. defekter på förpackningen eller på varan. De defekter som framgår av informationen hänförlig till varan, och av vad som kan upptäckas vid en enklare undersökning av varan, anses följa av avtalet och utgör därmed inte ett fel i varan. Vi har ett begränsat antal av varje vara och utbudet varierar.  

 

6. Personuppgifter 

6.1. Jula behandlar dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig med avtalet som laglig grund för behandlingen. Vid ett köp via vår e-handel behandlar vi ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress, betal- och kreditkortsinformation och  vid ett köp i butik behandlas endast din betal- och kreditkortsinformation av vår samarbetspartner för att kunna genomföra och administrera ditt köp hos oss. Vi behandlar också dina uppgifter med berättigat intresse som laglig grund för att ge dig erbjudande, skicka dig marknadsföring samt fråga dig om du vill recensera ditt köp hos oss.  

6.2. Jula Sverige AB, orgnr 556944-7856, är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av dina personuppgifter.

6.3. Dina personuppgifter behandlas av Jula och inom Julas koncern. Vi överför  dina personuppgifter till våra samarbetspartner för behandling åt oss för att uppfylla ovan nämnda syften. Vid val av betalningslösning via vår e-handel kan andra samarbetspartner bli personuppgiftsansvariga se 6.6. 

6.4. Dina personuppgifter behandlas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen såvida inte längre lagring krävs av lag. 

6.5. När vi behandlar dina personuppgifter för att du gör ett köp hos oss har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt köpeavtal och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas med  berättigat intresse som grund. Du kan närsomhelst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring i ett av oss utskickat mail eller genom att kontakta kundservice. 

6.6. För köp som genomförs som medlem i vår lojalitetsklubb, för köp av luftvärmepump samt för mer information om Julas personuppgiftsbehandling hänvisar vi till vår integritetspolicy. 7. Kontaktuppgifter

Kontakt kundservice:  
Svar på vanliga frågor  
http://www.jula.se/kundservice 

Chat: www.jula.se  
E-post: [email protected] 
Telefon: 0511- 34 20 00 

 

Kontakt Jula Sverige AB: 
Jula Sverige AB  
Box 363  
532 24 Skara 

Org.nr 556944-7856  

E-post: [email protected] 

Telefon: 0511-246 00 

 

 


Villkoren fastställdes av Jula den 2023-12-18